Gebelikte Omega 3 alımı neden önemli?

Gebelik süresince  Omega-3 yağ asitleri alımının arttırılmasının gestasyon süresi ve doğum ağırlığını olumlu etkiler* 

Hamileler yeteri kadar omega 3 yağ asidi tüketmezlerse  premature doğum riski ile karşı karşıya kalabilirler*

Özellikle sinir sistemi ve büyüme başta olmak üzere fetal gelişim için gebelik boyunca uzun zincirli yağ asitlerinin yeterince alınması çok önemlidir.

Uzun zincirli yağ asitleri nöronların oluşumu, sinapsların gelişimi ve hücre farklılaşması ile çoğalmasını düzenleyen genlerin ekspresyonunda önemli roller oynar

DHA fetüsün beyin ve retinasının gelişimi için şarttır. DHA ve AA beyin ve retinanın fosfolipid içeriğinin 3’te 1’inden fazlasını oluştururlar. Fetüs beyin gelişim hızı 3. trimesterde en yüksek düzeyine çıkar ve bu hız erken bebeklik döneminde de sürer.

Uzun zincirli yağ asitlerini yeterince alan bebeklerin mental ve psikomotor skorlarının anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. 

Kaynak: Nutrition in brain development and aging: role of essential fatty acids. Nutr Rev. 2006;64(5 Pt 2):S24-33, Nutrition in Pregnancy. British Nutrition Foundation Nutrition Bulletin. 2006;31:28-59.